Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất...

Chi tiết
Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm

Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM Trung tâm Phân tích,...

Chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến an toàn thực phẩm

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến an toàn thực phẩm

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan...

Chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM CÀ MAU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC...

Chi tiết
Hoạt động kỷ niệm 60 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2019

Hoạt động kỷ niệm 60 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2019

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM” NĂM 2019 (18/5/1949 - 18/5/2019) Trong...

Chi tiết
Phân tích, kiểm nghiệm môi trường nước và bệnh trên tôm góp phần xây dựng nông thôn mới

Phân tích, kiểm nghiệm môi trường nước và bệnh trên tôm góp phần xây dựng nông thôn mới

PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ BỆNH TRÊN TÔM GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Trung tâm...

Chi tiết