Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM CÀ MAU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC...

Chi tiết
Hoạt động kỷ niệm 60 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2019

Hoạt động kỷ niệm 60 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2019

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM” NĂM 2019 (18/5/1949 - 18/5/2019) Trong...

Chi tiết
Phân tích, kiểm nghiệm môi trường nước và bệnh trên tôm góp phần xây dựng nông thôn mới

Phân tích, kiểm nghiệm môi trường nước và bệnh trên tôm góp phần xây dựng nông thôn mới

PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ BỆNH TRÊN TÔM GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Trung tâm...

Chi tiết
XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN  SẢN PHẨM CÁ BỚP HÒN CHUỐI – CÀ MAU

XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÁ BỚP HÒN CHUỐI – CÀ MAU

XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÁ BỚP HÒN CHUỐI – CÀ MAU                  Nước ta...

Chi tiết