Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết

Thông tin liên lạc

Địa chỉ
Số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, Thành phố Cà Mau

Điện thoại : (0290) 3580815
Số fax : (0290) 3580815
Di động : 0779580815
Mã số thuế : 2000 269621-001
Email : ttptkncamau@gmail.com

Liên hệ ngay