Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết

TIN MỚI

deco trung tâm kiểm nghiểm cà mau

  VỀ CHÚNG TÔI

deco trung tâm kiểm nghiểm cà mau

PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - XÉT NGHIỆM

 

  • Thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và muối, vật tư nông nghiệp, tài nguyên, quan trắc môi trường.
  • Cung ứng dịch vụ về đào tạo, tập huấn, chuyển giao, tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn.

 

 

cở vật chất trung tâm kiểm nghiệm

NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM

 

  • Cơ sở vật chất:
  • Được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như: Sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS - Gas Chromatography Mass Spectometry), hệ thống phổ nguyên tử hấp thu (AAS), hệ thống Realtime PCR,...
  • Nguồn nhân lực:
  • Có trình độ và được đào tạo sâu chuyên môn, cán bộ kỹ thuật tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong và ngoài nước; năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển vận hành hoạt động phòng kiểm nghiệm.
  • Năng lực kiểm nghiệm:
  •  Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số: VILAS 617.
  •  Năng lực các lĩnh vực liên quan đã được Cục chuyên ngành đánh giá, chỉ định theo phạm vi lĩnh vực hoạt động.

Phân tích, kiểm nghiệm

Phân tích, kiểm nghiệm

Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm

đánh giá chứng nhận

Đánh giá chứng nhận

Nhận yêu cầu đánh giá chứng nhận sự phù hợp

kiểm định chất lượng cây trồng

Chất lượng cây trồng

Kiểm định chứng nhận chất lượng giống cây trồng

Tập huấn đào tạo

Tập huấn, đào tạo

Tập huấn, đào tạo, tư vấn, chuyển giao nghiệp vụ chuyên môn,...

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Ông: Ks.Thiều Minh Khuyển - Giám đốc - 0941345445.

Ông: Ths.Lê Trung Nhân - Phó Giám đốc - 0949887814.

Bà: Ths.Lê Tố Trâm - Phó Giám đốc - 0974075162.

"CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG CỦA TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN"