Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Danh sách các tổ chức được Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau chứng nhận sự phù hợp

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Năm 2019

Stt
 
Tên cơ sở, tổ chức được chứng nhận Địa chỉ
 
Tên sản phẩm được chứng nhận Mã số
 
Quyết định
 
01 DNTN Tôm khô Chí Tâm Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Cơ sở sản xuất thủy sản khô – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản khô No.96-01 Quyết định số 36/QĐ-TTPTKN ngày 17/12/2019 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

2. Năm 2020

Stt
 
Tên cơ sở, tổ chức được chứng nhận Địa chỉ
 
Tên sản phẩm được chứng nhận
 
Mã số
 
Quyết định
 
01 DNTN Phước Nguyên Khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản khô No.96-02 Quyết định số 35/QĐ-TTPTKN ngày 17/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

3. Năm 2022

Stt
 
Tên cơ sở, tổ chức được chứng nhận Địa chỉ
 
Tên sản phẩm được chứng nhận
 
Mã số
 
Quyết định
 
01 Hộ kinh doanh mắm Yến Khoa Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản khô No.96-03 Quyết định số 39/QĐ-TTPTKN ngày 18/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
02 Hộ kinh doanh khô Ba Đức Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng khô – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản khô No.96-04 Quyết định số 41/QĐ-TTPTKN ngày 25/10/2022 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau