Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP

           Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày...

Chi tiết
Đại học Arizona, Hoa Kỳ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản” cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Đại học Arizona, Hoa Kỳ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản” cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Đại học Arizona, Hoa Kỳ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản” cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chi tiết
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chi tiết
Danh sách các tổ chức được chứng nhận

Danh sách các tổ chức được chứng nhận

Danh sách các tổ chức được Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau chứng nhận sự phù hợp

Chi tiết
Chuyên đề Khoa học công nghệ 29/6

Chuyên đề Khoa học công nghệ 29/6

Khoa học công nghệ 29/6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống chuối cấy mô

Chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (Trung tâm) thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm. Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 đến Trung tâm để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Chi tiết