Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Chi tiết
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

Chi tiết
Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Chi tiết
Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Sinh học, hóa học

Chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Chi tiết
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Chi tiết