Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Danh sách các tổ chức được chứng nhận tháng 12/2019

Danh sách các tổ chức được chứng nhận tháng 12/2019

Danh sách các tổ chức được chứng nhận mới tháng 12/2019

Chi tiết
Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017         Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017...

Chi tiết
Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất...

Chi tiết
Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm

Dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM Trung tâm Phân tích,...

Chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến an toàn thực phẩm

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến an toàn thực phẩm

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan...

Chi tiết