Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐXTVC ngày 04/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức về việc phê duyệt kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức một số nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2
a) Tổng số: 02 thí sinh.
b) Số lượng, vị trí xét tuyển.
- Số lượng: 01 người.
- Vị trí: Kiểm nghiệm viên hóa (Viên chức Phòng Kiểm nghiệm).
- Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư (hạng III); mã chức danh V.05.02.07
(Kèm theo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2).
2. Hướng dẫn ôn tập, phổ biến nội quy, quy chế, quy định xét tuyển.
a) Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/6/2020 (thứ Ba).
b) Địa điểm: Tại Phòng Dịch vụ kỹ thuật thuộc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
3. Thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2
a) Thời gian tổ chức xét tuyển bằng hình thức thực hành tại phòng thử nghiệm: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020 (thứ Sáu).
b) Địa điểm: Tại Phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
4. Lệ phí dự tuyển
- Mức phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.
- Thời gian thu phí: Từ ngày 05/6/2020 đến hết ngày 15/6/2020.
- Địa điểm nộp phí: Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
* Lưu ý:
- Trường hợp thay đổi thời gian xét tuyển sẽ có thông báo điều chỉnh.
- Thí sinh dự tuyển thường xuyên truy
cập website của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (www.atcc.com.vn) để kịp thời nắm các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển.
- Khi đi dự tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để Hội đồng xét tuyển đối chiếu trước khi vào phòng xét tuyển.
-
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ông Bùi Trường Anh, viên chức Phòng Tổng hợp nghiệp vụ - Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển. Điện thoại: 0290 3580815; di động: 0911096644.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 biết và thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(đã ký)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM
Thái Trường Giang

Đính kèm Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2