Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2

Chi tiết
Thông báo tuyển dụng năm 2022

Thông báo tuyển dụng năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Chi tiết
Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai nội dung áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19

Chi tiết
Chuyên đề Khoa học và công nghệ 30/6/2021

Chuyên đề Khoa học và công nghệ 30/6/2021

Chuyên đề Khoa học và công nghệ ngày 30/6/2021

Chi tiết
Chuyên đề Khoa học và công nghệ

Chuyên đề Khoa học và công nghệ

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MU4qErvrsGg

Chi tiết
Thông báo chức danh, chữ ký Ban Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Thông báo chức danh, chữ ký Ban Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Chi tiết