Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-SKHCN ngày 04/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm;
Căn cứ Giấy ủy quyền số 01/GUQ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc xét tuyển viên chức năm 2022 cho Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm.
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo xét tuyển viên chức như sau:

1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển
a) Đối tượng dự tuyển đảm bảo các điều kiện sau:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ từ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu tiêu chuẩn xét tuyển
- Trình độ chuyên môn: Đại học một trong các chuyên ngành Hóa học, Công nghệ hoá, Hoá phân tích, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ.
- Anh văn: Trình độ A2 hoặc tương đương.
- Tin học: Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

3. Số lượng, vị trí xét tuyển
- Số lượng: 02 người.
- Vị trí: Kiểm nghiệm viên hóa (Viên chức Phòng Kiểm nghiệm).
- Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư (hạng III); mã chức danh V.05.02.07.

4. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Kể từ ngày 09/3/2022 đến hết ngày 06/4/2022.

- Địa điểm: Phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau; điện thoại (02903) 580815; website: www.atcc.com.vn. (Người tiếp nhận ông Bùi Trường Anh, điện thoại 0942218581).

5. Mức thu phí xét tuyển
- Mức phí quy định theo số lượng thí sinh tham dự: Dưới 100 thí sinh tham dự, mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần. Hội đồng xét tuyển, xác định mức thu sau khi ngày hết hạn nhận hồ sơ theo thông báo xét tuyển.
- Thời gian quy định thí sinh nộp phí: Yêu cầu thí sinh liên hệ tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ khoản thời gian nộp phí từ ngày (07 – 08/4/2022).

6. Nội dung và hình thức xét tuyển
- Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm (phù hợp thì người dự tuyển mới được tham dự vòng 2).
- Vòng 2: Thực hành tại phòng thử nghiệm để đánh giá năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Hình thức xét tuyển theo quy chế của Hội đồng xét tuyển.

- Thời gian, địa điểm thực hành vòng 2: Sau khi có kết quả xét vòng 1. Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; đồng thời hướng dẫn ôn tập, thời gian, địa điểm thực hành. Thông báo trực tiếp cho thí sinh qua điện thoại/email, địa chỉ của thí sinh đăng ký dự tuyển; đăng trên website: www.atcc.com.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

* Lưu ý: Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm không trả lại hồ sơ sau khi tiếp nhận của thí sinh đăng ký dự tuyển; thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật Trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ, website của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm để chủ động nhận các thông tin liên quan đến xét tuyển.
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ địa chỉ nêu trên để được hướng dẫn.
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thông báo xét tuyển viên chức năm 2022./.