Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022


Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 1 về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 như sau:
1. Hướng dẫn quy chế, nội quy của xét tuyển viên chức, nội dung ôn tập và các thông tin cần thiết trước xét tuyển vòng 2
a) Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/4/2022 (thứ Năm).
b) Địa điểm: Tại Phòng Tổng hợp nghiệp vụ thuộc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau, số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
2. Thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2
a) Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn, thực hành: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/4/2022 (thứ Năm).
b) Địa điểm xét tuyển vòng 2: Tại Hội trường của Sở Khoa học và Công nghệ, số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2
a) Số thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2: 02 thí sinh.
b) Số lượng, vị trí xét tuyển
- Số lượng: 02 người.
- Vị trí: Kiểm nghiệm viên hoá (Viên chức Phòng Kiểm nghiệm).
- chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư (hạng III), mã số V.05.02.07.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển biết và thực hiện./.
File đính kèm: Thông báo và Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2
* Lưu ý:
- Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Covid -19 đề nghị tất cả thí sinh tham gia xét tuyển viên chức năm 2022 phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự.
- Trường hợp có thay đổi thời gian xét tuyển Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo điều chỉnh.
- Thí sinh dự tuyển thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (www.atcc.com.vn) để kịp thời nắm các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển.
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ông Bùi Trường Anh, viên chức Phòng Tổng hợp nghiệp vụ thuộc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển. Điện thoại: 0290 3580815; di động: 0911096644.