Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

STT

Tên cơ sở, tổ chức được chứng nhận

Địa chỉ

Tên sản phẩm được chứng nhận

Mã số

Quyết định

01

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC NGUYÊN

Khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

No.96-02

Quyết định số 35/QĐ-TTPTKN ngày 17/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau