Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM” NĂM 2019 (18/5/1949 - 18/5/2019) Trong...

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM” NĂM 2019 (18/5/1949 - 18/5/2019)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2019 (18/5/1949 - 18/5/2019). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ mở cửa phòng kiểm nghiệm, kiểm định của các Trung tâm trực thuộc Sở từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (trong giờ làm việc), nhằm phục vụ cho các cán bộ, học sinh, sinh viên tham quan, học tập. Trong dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ bố trí công chức, viên chức trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu các máy móc, trang thiết bị và năng lực kiểm nghiệm, kiểm định tiên tiến, hiện đại phục vụ các hoạt động khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, học tập của cán bộ, học sinh, sinh viên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý đơn vị liên hệ, đăng ký với bộ phận chức năng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2019, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, xin liên hệ:

- Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

- Số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau

- Điện thoại: (0290) 3575004; Di động: 0916 127 166 (gặp bà Lê Ngọc Chấm).

2. Lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật, xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

- Số 16 đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau

- Điện thoại: (0290) 3837316; Di động: 0916 916 364 (gặp bà Huỳnh Thị Bích Thúy).

3. Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, xin liên hệ:

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau

- Điện thoại: (0290) 3520607; Di động: 0918 328 646 (gặp ông Châu Ngọc Mẫn)

Công văn số 310/SKHCN-TTPTKN ngày 06/5/2019.

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau