Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Năng lực xét nghiệm bệnh thủy sản

Năng lực xét nghiệm bệnh thủy sản

NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM BỆNH THỦY SẢN TT Nền mẫu/Tên phép thử cụ thể Giới hạn phát hiện (nếu có)/Phạm...

Chi tiết
Năng lực phân tích, kiểm nghiệm vi sinh

Năng lực phân tích, kiểm nghiệm vi sinh

NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM VI SINH TT Nền mẫu/Tên phép thử cụ thể Phương pháp thử Giới hạn...

Chi tiết
Năng lực phân tích, kiểm nghiệm hóa

Năng lực phân tích, kiểm nghiệm hóa

NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM HÓA

Chi tiết