Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM TỈNH CÀ MAU             Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm...

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM TỈNH CÀ MAU

           
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban Giám đốc: 
- Ông: TS.Thái Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm Giám đốc Trung tâm – 0986 86 22 86.
- Ông: Ks.Thiều Minh Khuyển - Phó Giám đốc – 0941 345 445.
- Bà: Ths.Lê Tố Trâm - Phó Giám đốc – 0974 075 162.

2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Tổng hợp nghiệp vụ;
- Phòng Kiểm nghiệm;
- Phòng Dịch vụ kỹ thuật.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

- Chức năng: Phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm, thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và muối, vật tư nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; cung ứng dịch vụ về đào tạo, tập huấn, chuyển giao, tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp, chứng nhận hệ thống chất lượng, chứng nhận lô hàng; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trong các lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm, thử nghiệm và cung ứng dịch vụ chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ.

III. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG:

- Cơ sở vật chất: Được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như: Sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS - Gas Chromatography Mass Spectometry), hệ thống phổ nguyên tử  hấp thu (AAS), hệ thống Realtime PCR,...
- Nguồn nhân lực: Có trình độ và được đào tạo sâu chuyên môn, cán bộ kỹ thuật tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong và ngoài nước; năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển vận hành hoạt động phòng kiểm nghiệm.
- Năng lực kiểm nghiệm:
+ Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số: VILAS 617.
+ Năng lực các lĩnh vực liên quan đã được Cục chuyên ngành đánh giá, chỉ định theo phạm vi lĩnh vực hoạt động.
1. Lĩnh vực sinh học
a. Xét nghiệm bệnh động vật thủy sản:
Xét nghiệm Virus gây bệnh trên tôm giống, tôm thương phẩm, tôm bố mẹ, nước nuôi trồng thủy sản,... bằng phương pháp Realtime PCR như:
- Virus gây bệnh: Còi (MBV); Đốm trắng (WSSV); Đầu vàng (YHV); Hội chứng Taura (TSV); khối gan tụy (HPV); hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV); hoại tử gan tụy cấp (AHPND)/Bệnh tôm chết sớm (EMS);
- Bệnh do ký sinh trùng; bệnh do vi khuẩn Vibrio spp.
- Thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy,…
Ngoài ra Trung tâm còn triển khai kiểm tra sàng lọc nhanh Virus gây bệnh Còi bằng phương pháp nhuộm Malachite green trước khi thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR.
b. Phân tích, kiểm nghiệm lĩnh vực sinh học
- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước ăn uống; thủy sản và sản phẩm thủy sản; sản phẩm trứng; thịt; nhuyễn thể hai mảnh vỏ; khô và các sản phẩm từ khô; rau, quả, thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, môi trường nước, đất,…: tổng vi sinh vật hiếu khí; Enterobacteriaceae; Vibrio cholerae; E.Coli; Coliform; Staphylococcus aureus; Salmonella; Vibrio parahaemolyticus; Vibiro spp;...
- Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
- Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo quy định của Bộ ngành có liên quan.
2. Lĩnh vực hóa học
a. Phân tích, kiểm nghiệm kháng sinh, hóa lý:
- Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và sản phẩm thủy sản;  thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi,…: Chloramphenicol (CAP); Nitrofuran (AOZ, AMOZ); Trifluralin; Clenbuterol; Salbutamol; độc tố Aflatoxcin… Trong thủy sản và sản phẩm thủy sản;  thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi.
- Dư lượng thuốc trừ sâu họ Chlor, họ Phospho, họ Cúc, họ Carbamate; dư lượng thuốc diệt nấm, diệt cỏ.
- Dư lượng kim loại nặng: As, Pb, Hg, …
- Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, …
- Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
3. Lĩnh vực dịch vụ
- Tập huấn, trang bị kiến thức an toàn thực phẩm, ...
- Đánh giá chứng nhận sự phù hợp (đánh giá chứng nhận hợp quy hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm);
- Kiểm định, khảo nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng;
- Tư vấn, chuyển giao, đào tạo chuyên môn về phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm.